Belediye Başkanlığı yapmış olanlar hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Soru: 12.9.1994 öğretmenliğe başladım. 1.10.1998 – 1.6.1999 askerlik, 31.12.2008 Siyaset için istifa, 03.04.2009 31.03.2014 Belde Belediye Başkanlığı, 14.04.2014 öğretmenliğe dönüş. 14.05.2015 Kurum değişikliği ile V.H.K.I. ,01.10.2018 Mahalli idareler seçimleri için istifa, 12.02.2019 göreve dönüş.

1-Emekli olurken Belediye başkanlığı ek göstergesi ile emekli olabilir miyim?

2- Şuan 2200 ek gösterge üzerinden maaş almaktayım. 2014 Ocak, Şubat, Mart aylarında Belediye Başkanı iken 4000 ek gösterge ile maaş almaktaydım.(önceki aylar 3600) 4000 ek gösterge üzerinden emeklilik keseneklerimin yatması gerekmez mi?

Detaylar/Değerlendirmeler:

-2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında olan kişilerdir.

-Memur iken belediye başkanlığına seçilenler 5434 sayılı Kanuna tabi olurlar.

-Belediye başkanı iken 1 inci derece 4 üncü kademeye gelmiş olanların ek göstergeleri 5400 olur. Gelmemiş iseler hangi dereceye belediye başkanlığı görevinde gelmişlerse o derecenin ek göstergesi uygulanır. Yani derecesi 1 olanlar 4600, 2 olanlar 4200, 3 olanlar 3600, 4 olanlar 2900, 5 olanlar 2200 gibi.

-Belediye başkanlığı yapmış olanlar, emekli olduklarında makam tazminatı ve görev tazminatı da alabiliyorlar.

Ek gösterge uygulaması genel çerçeve:

5434 sayılı Kanun Ek Madde 48 hükmü Belediye Başkanlığı yapmış olanların ek gösterge uygulanacak durumu belirtmektedir. Bu hükme göre Belediye Başkanı olarak görev yapmış olanlara Genel İdare Hizmetler Sınıfında görev yapan Genel Müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını (7200 ek gösterge) ve öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi geçmemek şartıyla, emekli keseneklerine esas aylık dereceleri itibariyle Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı için tespit edilen ek gösterge rakamı uygulanmaktadır.

657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvellerinde yer alan Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı için tespit edilmiş ek gösterge de 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde olanlar için 5400 rakamı olmaktadır. 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli tablo aşağıdaki şekildedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir