Uluslararası sözleşmeler, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı. Komisyonda 10 ayrı uluslararası sözleşmelere ilişkin teklifler görüşülerek kabul edildi.

Türkiye ile Gürcistan Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Karşılıklı Tarım Tavizlerine İlişkin, Türkiye-Gürcistan Ortak Komitesi Kararı ve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifiyle; Türkiye ve Gürcistan arasında, bazı kota miktarlarında ve gümrük vergisi indirimlerinde değişiklikler yapılmasını, Türkiye’nin yüksek rakamlarda ihracat gerçekleştirdiği bazı kalemlerde gümrük vergilerinin karşı tarafça sıfıra indirilmesini, hizmet sektörleri ile ilgili olarak izin, lisans ve başvuru süreçlerinde etkinlik ve kolaylığın temin edilmesini, belgelerin karşılıklı tanınmasını, karşılıklı işgücü hareketliliğine ilişkin kuralların belirginleştirilmesini amaçlayan Ortak Komite Kararı ve Protokol’ün onaylanmasının uygun bulunması öngörülüyor.

Türkiye ile Özbekistan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifiyle; Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında; Özbekistan tarafından 12 sanayi ürününde, Türkiye tarafından ise 12 tarım ürününde gümrük vergisi indirimi yapılmasını amaçlayan Anlaşma’nın onaylanmasının uygun bulunması öngörülüyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Kurulmasına İlişkin Nahçıvan Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokol’ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifiyle; Türk dili konuşan devletler ve halkları arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi ve en üst düzeyde geliştirmesini amaçlayan ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşması’nda yer alan ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’ ve ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler’ ibarelerinin ‘Türk Devletleri Teşkilatı’ ve ‘Türk Devletleri’ şeklinde değiştirilmesini amaçlayan protokolün onaylanmasının uygun bulunması öngörülüyor.

Komisyonda ayrıca; Türkiye ve Romanya Hükümeti Arasında Uygun Görülen Alanlarda Gerçekleştirilecek Projelerin Finansmanı Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Filistin Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,Türkiye ile Filistin Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ve Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ve Paraguay Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Cezayir Arasında Türkiye ve Cezayir’de Kültür Merkezleri Açılmasına ve Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir