Kamu işçi alımında bazı yönetmelikler değişti. Resmi Gazete’de yayımlandı

Değişiklikler bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerle birlikte, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2’nci maddesine, 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanun ile kurulan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ve bağlı veya ait işletme veya iştiraklerine yapılacak işçi alımları eklenmiştir.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı ve İLKSAN, yönetmelikten muaf tutulan kamu kurum ve kuruluşları arasına dahil edilmiştir. Ayrıca, İLKSAN ve bağlı veya ait işletme veya iştiraklerine yapılacak işçi alımları, İŞ-KUR’a bildirilecek, İŞ-KUR internet sitesinde ilan edilecek ve İLKSAN Genel Müdürlüğünün belirleyeceği iletişim araçlarıyla duyurulacaktır.

Ayrıca, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka yönetmelikle, Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılmasına ilişkin usul ve esaslar da değiştirilmiştir. Buna göre, Türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerin, döviz tutarındaki taşınmaz yerine, döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmaz satın alması yeterli olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir